Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
  Emner
  Befolkning og valg
  Arbejde, indkomst og formue
  Priser og forbrug
  Levevilkår
  Nationalregnskab og offentlige finanser
  Uddannelse og viden
  Erhvervslivets sektorer
  Erhvervslivet på tværs
  Penge og kapitalmarked
  Udenrigsøkonomi
  Kultur og kirke
  Geografi, miljø og energi
  Tværgående
  Log på
  Ny bruger?
  Glemt adgangskode?
  Hjælp

  Opdateres hverdage kl. 8:00
  Klokken er

  Penge og kapitalmarked
  vis som mapper... vis som mapper...
  Værdipapirer
  VP-registrerede værdipapirer, aggregeret statistik
  DNVPDKS: VP-registrerede papirer fordelt på udsteder- og investorsektor (hovedtabel) (1999M12-2021M06)
  DNVPDKR: VP-registrerede papirer, særligt om realkredit (1999M12-2021M06)
  DNVPDKU: VP-registrerede papirer, udbytter (1999M12-2021M06)
  DNVPDKB: VP-registrerede papirer fordelt på udsteder- og investorbranche (AFSLUTTET) (1999M12-2008M12)
  DNVPDKF: VP-registrerede papirer på fondskodeniveau (2005M01-2021M06)
  DNKDE2: Ikke-VP-registrerede papirer i depot i Danmark (AFSLUTTET) (2004M12-2008M02)
  VP-registrerede værdipapirer, fondskode
  DNVPDKBR: VP-registrerede papirer efter papirtype, valuta, udstederbranche, investorbranche, værdiansættelse og datatype (2008M11-2021M06)
  DNVPEJER: Ejerkoncentration i realkreditobligationer efter ISIN (2005M01-2021M06)
  OBL1: Cirkulerende obligationsmasse (mio. kr.) efter branche, obligationstype og kurs-/nominel værdi (AFSLUTTET) (1993K4-2007K2)
  OBL2: Sektorfordeling af den cirkulerende obligationsmasse efter sektor, obligationstype og kurs-/nominel værdi (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
  OBL3: Beholdning af cirkulerende obligationer i finansierings- og forsikringsvirksomhed efter branche, obligationstype og kurs-/nominel værdi (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
  Strukturerede obligationer
  DNVPSTRS: Strukturerede obligationer fordelt på forskellige karakteristika (1999M12-2021M06)
  DNVPSTRH: Strukturerede obligationer fordelt på underliggende aktivtype og investorsektor (1999M12-2021M06)
  AN1: Ejerfordeling af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser efter ejersektor og udstederbranche (AFSLUTTET) (1998K3-2007K2)
  AN2: Branchefordeling af de cirkulerende ejerandelsbeviser Kursværdi efter ejerbranche og udstederbranche (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
  AN3: Sektorfordeling af de cirkulerende ejerandelsbeviser Kursværdi efter ejersektor og udstedersektor (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
  Rente- og kursudvikling
  Renter og aktieindeks
  DNRENTD: Rentesatser og aktieindeks (dagsobservationer) efter instrument, land og opgørelsesmetode (1983M05D10-2021M07D29)
  DNRENTM: Rentesatser og aktieindeks (månedsobservationer) efter instrument, land og opgørelsesmetode (1985M10-2021M06)
  DNRENTA: Rentesatser og aktieindeks (årsobservationer) efter instrument, land og opgørelsesmetode (1985-2020)
  DISK: Danmarks Nationalbanks diskonto (AFSLUTTET) (1946M01D15-2012M07D06)
  MPK3: Rentesatser, ultimo (pct p.a.) efter type (1985M01-2021M05)
  MPK13: Aktieindeks ultimo efter type (1996M01-2021M06)
  MPK13X: Aktieindeks ultimo efter type (AFSLUTTET) (1996M01-2019M01)
  MPK18X: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) efter sektor og ud-/indlån (AFSLUTTET) (2002K1-2013K3)
  MPK18: Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) efter sektor og ud-/indlån (2002K1-2021K1)
  MPK22: Effektiv obligationsrente, ultimo efter type (AFSLUTTET) (1992M12-2018M12)
  MPK23: Pantebrevsrente (pct. p.a.) for typiske pantebreve efter type, sælger/køber og kurs/rente (AFSLUTTET) (2003M04-2009M09)
  DNRIUQ: Kvartalsvis rentestatistik, realkreditinstitutter - udestående forretninger efter datatype, balancepost og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003K1-2013K3)
  DNRNM: Rentestatistik, MFI-sektoren, nye forretning efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
  DNRNPI: Rentestatistik for pengeinstitutterne, nye forretninger efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
  DNRURI: Rentestatistik, realkreditinstitutter, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
  DNRUM: Rentestatistik, MFI-sektoren, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
  DNRUPI: Rentestatistik for pengeinstitutter, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
  DNRNRI: Rentestatistik, realkreditinstitutterne, nye forretning efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
  DNRUPPI: Pengeinstitutters udestående udlån og indlån fordelt på 10 procent percentiler efter datatype, balancepost og sektor (AFSLUTTET) (2009M10-2013M10)
  MPK9: Gennemsnitlige renter i pengeinstitutterne Finanstilsynets sektorafgrænsning (pct. p.a.) efter type (AFSLUTTET) (1991K1-2002K4)
  MPK16: Pengeinstitutternes indenlandske ud- og indlån (ultimo, mia. kr.) efter sektor og ud-/indlån (AFSLUTTET) (1996M12-2007M08)
  MPK1: Gennemsnitlige valutakurser (kroner pr 100 enheder) (AFSLUTTET) (1977M01-2007M11)
  MPK10: Pengeinstitutternes udlandsstilling (ultimo, mia. kr.) (AFSLUTTET) (1990M01-2007M08)
  MPK101: Valutakurser årsgennemsnit efter land (AFSLUTTET) (1991-2006)
  MPK12: Pengemængden ultimo efter type (AFSLUTTET) (1993M01-2007M08)
  MPK14: Valutareserven efter type (AFSLUTTET) (2002M01-2002M12)
  MPK15: Valutareserven ultimo året efter type (AFSLUTTET) (2000-2006)
  MPK17: Realkreditinstitutternes indenlandske udlån (ultimo, mia. kr.) efter sektor (AFSLUTTET) (1993M01-2007M08)
  MPK19: Pengeinstitutternes mellemværender (ud- og indlån) med finansierings- og forsikringsvirksomhed efter branche og ud-/indlån (AFSLUTTET) (2000K3-2007K2)
  MPK2: Gennemsnitlige valutakurser - italienske lire og japanske yen (kroner pr 100 møntenhed) efter type (AFSLUTTET) (1977M01-2003M08)
  MPK20: Sektorfordeling af større pengeinstitutters indenlandske ind- og udlån efter sektor og ud-/indlån (AFSLUTTET) (2000K3-2007K2)
  MPK21: Større pengeinstitutters balance ultimo efter debet/kredit og mellemværender (AFSLUTTET) (2000K3-2007K2)
  MPK24: Obligationsudstedende institutters udlån efter type og nyudlån af obligationer (AFSLUTTET) (2003K2-2007K2)
  MPK25: Nettoudlån fra obligationsudstedende institutter efter type (AFSLUTTET) (2000M01-2007M08)
  MPK26: Obligationsudstedende institutters obligationsudstedelse efter type, obligationstype, brutto/nettotilgang og pålydende/kursværdi (AFSLUTTET) (2002M04-2007M08)
  MPK27: Bruttotilgang af statsobligationer mv pålydende værdi efter type og løbetid (AFSLUTTET) (2003M04-2007M08)
  MPK28: Nettotilgang af børsnoterede kroneobligationer, pålydende værdi efter type (AFSLUTTET) (2002M12-2007M08)
  MPK29: Cirkulerende obligationsmasse, ultimo pålydende værdi efter type (AFSLUTTET) (2003M06-2007M08)
  MPK35: Resultatopgørelse for firmaer der udbyder forbrugerkredit efter indtægt/udgift (AFSLUTTET) (2001-2003)
  MPK36: Balance for firmaer der udbyder forbrugerkredit efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (2001-2003)
  MPK37: Danmarks Nationalbanks balance ved årets udgang efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (1985-2006)
  MPK40: Pengeinstitutternes balance, ultimo året efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (2001-2006)
  MPK42: Effektiv nominel kreditorrente efter type (AFSLUTTET) (1985-2006)
  MPK44: Finansielle institutioners beholdninger af obligationer og aktier (bogført værdi) efter type (AFSLUTTET) (1991-2001)
  MPK45: Børsomsætningen (kursværdi) efter type (AFSLUTTET) (1985-2007)
  MPK46: Større pengeinstitutters balance ved årets udgang efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (1992-2006)
  MPK48: Realkreditinstitutternes balance efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (2001-2005)
  MPK56: Realkreditinstitutternes realkreditudlån efter type (AFSLUTTET) (1993M01-2007M08)
  MPK8: Banker og sparekassers ud- og indlån (ultimo, mio. kr.) efter type (AFSLUTTET) (1982-1999)
  MPK6: Større pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (ultimo, mio. kr.) efter branche og ud-/indlån (AFSLUTTET) (1986K1-2007K2)
  MPK100: Effektiv rente af statsobligationer efter land (1989-2020)
  DNRUUM: Udestående indenlandsk udlån fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid) og formål (2003M01-2021M06)
  DNRUUPI: Udestående indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid) og formål (2003M01-2021M06)
  DNRUURI: Udestående indenlandsk udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor og valuta (2003M01-2021M06)
  DNRUIM: Udestående indenlandsk indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2021M06)
  DNRUIPI: Udestående indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2021M06)
  DNRNUM: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), rentefiksering og lånstørrelse (2003M01-2021M06)
  DNRNUPI: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra pengeinstitutter efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse og repoforretninger (2003M01-2021M06)
  DNRNURI: Nye indenlandske udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse (2003M01-2021M06)
  DNRNIM: Nye indenlandske indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2021M06)
  DNRNIPI: Nye indenlandske indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2021M06)
  DNRUPPPI: Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger fordelt på 10 pct. percentiler efter instrument og indenlandsk sektor (2003M01-2021M06)
  DNRURPI: Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger - Rentemarginaler efter instituttype, datatype, indenlandsk sektor og valuta (2003M01-2021M06)
  DNRUGPI: Pengeinstitutternes nye og udestående indenlandske forretninger - Gruppeinddelt efter instrument, instituttype, indenlandsk sektor, valuta og formål (2003M01-2021M06)
  DNRIURQ: Realkreditinstitutternes udestående indenl. realkreditudlån - Kvartalsvis ydelse efter datatype, indenlandsk sektor og valuta (2013K4-2021K2)
  Valutakurser
  DNVALD: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (dagsobservationer) (1977M01D03-2021M07D29)
  DNVALM: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (månedsobservationer) (1970M01-2021M06)
  DNVALQ: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (Kvartalsobservationer) (1970K1-2021K1)
  DNVALA: Valutakurser efter valuta, kurstype og opgørelsesmetode (årsobservationer) (1970-2020)
  Penge- og realkreditinstitutter
  Pengeinstitutter
  DNPNOGL: Nøgletal for pengeinstitutter efter nøgletal, rapporterende institut og sektor for korrigeret udlån (2003M03-2021M06)
  DNPM: Pengeinstitutters korte ud- og indlån på pengemarkedet (AFSLUTTET) (2002K1-2019K2)
  DNSEKT1: Pengeinstitutternes ud- og indlån fordelt på indlånsformer og sektor efter balancepost, datatype og sektor (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNBAL1: Pengeinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på land (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNUDL1: Pengeinstitutternes udlån og obligationer fordelt på løbetid (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNUDL2: Pengeinstitutternes udlån til indenlandske husholdninger fordelt på løbetid og formål (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNUDL3: Pengeinstitutternes indenlandske udlån til husholdninger og erhverv efter balancepost og løbetid (AFSLUTTET) (2008M02-2013M10)
  DNINDL1: Pengeinstitutternes indlån og udstedte gældsinstrumenter fordelt på løbetid (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNBAL2: Pengeinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på valuta efter balancepost, land og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNPIB2: Pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2009K1-2013K3)
  DNPIB: Pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) fordelt efter branche (AFSLUTTET) (2000K3-2008K4)
  MPK39: Pengeinstitutternes resultatopgørelse efter indtægt/udgift (AFSLUTTET) (1991-2018)
  MPK41: Omsætning på Dankort efter type (AFSLUTTET) (1984-2016)
  MPK43: Pengeinstitutternes særlige indlånsformer efter type (AFSLUTTET) (2001-2018)
  MPK60: Dankort Omsætning, antal og transaktioner samt betalingsservice (AFSLUTTET) (2008M01-2017M09)
  DNPIN: Indlån i pengeinstitutter i alt efter instrument, datatype, sektor i ind- og udland, land og valuta (2003M01-2021M06)
  DNPINDK: Indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2021M06)
  DNPINDKB: Indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter datatype og branche (2013M09-2021M06)
  DNPUD: Udlån fra pengeinstitutter i alt efter datatype, sektor, land, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2021M06)
  DNPUDDK: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2013M09-2021M06)
  DNPUDDKB: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter datatype, valuta og branche (2013M09-2021M06)
  DNPUDDK1: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, løbetid (oprindelig løbetid), restløbetid, tid til næste rentefiksering og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2021M06)
  DNPUDDK2: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter datatype, indenlandsk sektor, variabelt eller fast forrentet, referencerente, afdrag, tid til næste rentefiksering og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2021M06)
  DNPUDDK3: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, variabelt eller fast forrentet, referencerente, afdrag og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2021M06)
  Realkreditinstitutter
  DNRNOGL: Nøgletal for realkreditinstitutter efter nøgletal og sektor (2003M03-2021M06)
  DNBAL3: Realkreditinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på datatype og land (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
  DNRIB2: Realkreditinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2009K1-2013K3)
  DNEJER: Realkredit udlån til indlændinge fordelt på ejendomskategori, lånetype og løbetid (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
  DNSEKT2: Realkreditinstitutters indenlandske udlån fordelt på sektor og valuta (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
  MPK7: Realkreditinstitutternes nyudlån efter type (AFSLUTTET) (1994M01-2013M10)
  DNUDL4: Realkreditinstitutternes indenlandske udlån fordelt på løbetid, lånetype og valuta (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
  DNRIB: Realkreditinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2000K3-2008K4)
  MPK47: Realkreditinstitutternes resultatopgørelse efter indtægt/udgift (2001-2019)
  DNRUDDKB: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, valuta og branche (2013M09-2021M06)
  DNRUDDKI: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, ejendomskategori, variabelt eller fast forrentet og afdrag (2013M09-2021M06)
  DNRUDDKS: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, ejendomskategori, variabelt eller fast forrentet, tid til næste rentefiksering, referencerente og afdrag (2013M09-2021M06)
  MFI-sektoren
  DNMNOGL: Nøgletal for MFI-sektoren efter nøgletal og sektor (2003M01-2021M06)
  DNMIN: Indlån i den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, sektor og valuta (2003M01-2021M06)
  DNBALD: MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter disaggregerede balanceposter, datatype og rapporterende institut (2003M01-2021M06)
  DNBALA: MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter aggregerede balanceposter, datatype og rapporterende institut (2003M01-2021M06)
  DNMUD: Udlån fra den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken efter datatype, sektor og valuta (2003M01-2021M06)
  DNMUDL: Penge- og realkreditinstitutters udlån til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder - lang tidsserie efter datatype, rapporterende institut, sektor, land og valuta (2003M01-2021M06)
  DNM1KOR: Pengemængdemål og udlån sæson og ikke-sæsonkorrigeret (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNFSI: Financial Soundness Indikatorer efter indikator (2005K1-2021K1)
  DNSEKT3: MFI-sektorens indenlandske ud- og indlån efter balancepost, sektor, datatype og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNBAL4: MFI-sektorens vigtigste balanceposter fordelt på datatype og land (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNINDL2: MFI-sektorens indlån fordelt på indlånstype, sektor, land og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
  DNBAL5: Udvalgte balanceposter for MFI-sektoren fordelt på løbetid og sektor (AFSLUTTET) (2000M07-2013M10)
  DNMFIS: MFI balance- og strømstatistik efter modpartssektor (AFSLUTTET) (1991M01-2008M11)
  Danmarks Nationalbank
  DNINTVAL: Nationalbankens internationale reserveaktiver efter instrument, aktivtype, datatype og valuta (1999M12-2021M06)
  DNBETAL: Forudbestemte og betingede betalinger i relation til international likviditet efter egensektor, instrument, datatype og betalingsfrist (1999M12-2021M06)
  DNPRND: Penge- og realkreditinstitutternes mellemværender (nettostilling) med Nationalbanken (dagsobservationer) (2005M01D03-2021M07D29)
  DNSNB2: Specifikation til Nationalbankens balance efter specifikation og instrument - Transaktioner (1987M01-2021M06)
  DNSNB1: Specifikation til Nationalbankens balance efter specifikation og instrument - Beholdninger (1987M01-2021M06)
  MPK38: Danmarks Nationalbanks resultatopgørelse efter indtægt/udgift (2002-2020)
  Udlån til private og erhverv
  DNUDPRIV: Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for private (Nettotal) efter institutgruppe, spørgsmål og periode (2008K4-2021K2)
  DNUDERHV: Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for erhvervsvirksomheder (Nettotal) efter institutgruppe, branche, spørgsmål og periode (2008K4-2021K2)
  Andre finansielle formidlere
  Forbrugerkredit
  MPK30: Forbrugerkredit, ultimo kvartalet efter type (2018K1-2021K1)
  MPK30XX: Forbrugerkredit, ultimo kvartalet efter type (AFSLUTTET) (1999K1-2018K2)
  MPK30X: Forbrugerkredit efter type (AFSLUTTET) (1999K1-2004K3)
  Finansieringsselskaber
  MPK31: Finansieringsselskabernes anskaffelse af leasingaktiver, samt beholdning af leasingaktiver ultimo året efter type (2001-2019)
  MPK57: Finansieringsselskaber efter type og nyudlån / beholdning ultimo (2001-2019)
  MPK58: Finansieringsselskaber, resultatopgørelse efter indtægt/udgift (2001-2019)
  MPK59: Finansieringsselskaber, balance efter aktiv/passiv (2001-2019)
  MPK32: Finansieringsselskabernes udlån, validering og factoring efter type og nyudlån/status (AFSLUTTET) (2001-2003)
  MPK33: Resultatopgørelse for større finansieringsselskaber efter indtægt/udgift (AFSLUTTET) (2001-2003)
  MPK34: Balance for større finansieringsselskaber efter aktiv/passiv (AFSLUTTET) (2001-2003)
  Investeringsfonde
  DNIFUBAL: Investeringsfondenes ultimobalance (2018M01-2021M06)
  DNIFSUM: Investeringsfonde og investorernes formue (2018M01-2021M06)
  DNIFHVEM: Investeringsfondenes investorer (2018M01-2021M06)
  DNIFINVE: Investeringsfondenes investeringer (2018M01-2021M06)
  DNIFBAL: Investeringsforeningernes balance fordelt efter afdelingstype, instrument og datatype (AFSLUTTET) (2010M01-2018M01)
  DNIFAM: Investeringsforeninger - medlemmernes formue fordelt efter afdelingstype, investeringsmarked og datatype (AFSLUTTET) (2010M01-2018M01)
  DNIFAFD: Investeringsforeninger - medlemmernes formue efter afdelingstype, land, sektor og datatype (AFSLUTTET) (2010M01-2018M01)
  DNIFIM: Investeringsforeningsstatistik - medlemmernes formue fordelt efter investeringsmarked, sektor og datatype (AFSLUTTET) (2010M01-2018M01)
  DNIFRIS: Investeringsforeninger - medlemmernes formue fordelt efter afdelingstype, risiko, sektor og datatype (AFSLUTTET) (2010M01-2018M01)
  DNIFO: Investeringsforeninger - udvalgte instrumenter fordelt efter afdelingstype, instrument, land, sektor og datatype (AFSLUTTET) (2010M01-2018M01)
  DNIFLOB: Investeringsforeningernes beholdning af obligationer mv efter løbetid, land, sektor og datatype (AFSLUTTET) (2010M01-2018M01)
  DNIFVAL1: Investeringsforeninger - udvalgte instrumenter fordelt på valuta efter instrument, valuta og datatype (AFSLUTTET) (2010M01-2018M01)
  DNINVF1: Investeringsforeningsstatistik - udvalgte instrumenter efter instrument, sektor, land og datatype (AFSLUTTET) (1999K1-2009K4)
  DNINVF2: Investeringsforeningsstatistik - udstede investeringsforeningsbeviser efter afdelingstype, sektor og datatype (AFSLUTTET) (1999K1-2009K4)
  DNIFVAL: Investeringsforeningsstatistik - udvalgte instrumenter efter instrument, land og valuta (AFSLUTTET) (1999K1-2009K4)
  DNINVF: Kvartalsvis investeringsforeningsstatistik fordelt efter afdelingstype, land, valuta, instrument, sektor og datatype (AFSLUTTET) (1999K1-2009K4)
  Betalingsmarked
  Betalingsmarked
  Betalingskort
  DNBSUP: Dansk udstedte kort efter type og kortholder (2016K1-2021K1)
  DNBSUK: Dansk udstedte kort efter type og teknologi (2016K1-2021K1)
  DNBSTK: Transaktioner i Danmark med dansk udstedte kort efter type og teknologi (2016K1-2021K1)
  DNBSTS: Transaktioner med kort efter type, anvendelsessted og land (2016K1-2021K1)
  DNBSTP: Transaktioner med dansk udstedte kort efter type og kortholder (2016K1-2021K1)
  DNBSMIS: Kortmisbrug efter type, kategori og land (2016K1-2021K1)
  Betalingsinfrastruktur mv.
  DNBSKK: Kontantautomater og kortterminaler (2016K1-2021K1)
  DNBSHI: Hævninger og indskud af kontanter efter betjeningssted (2016K1-2021K1)
  Kreditoverførsler mv.
  DNBSIKO: Indenlandske kreditoverførsler i kroner efter initiering (2016K1-2021K1)
  DNBSVKO: Kreditoverførsler i valuta - indenlandske og grænseoverskridende efter type og retning (2016K1-2021K1)
  Forsikrings- og pensionssektor
  Forsikrings- og pensionssektor
  Forsikrings- og pensionssektor
  DNFPBAL: Forsikrings- og pensionssektorens balance (2015K1-2021K1)
  DNFPHEN: Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser (2015K1-2021K1)
  DNFPAFKL: Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer, landefordelt (2015M01-2021M03)
  DNFPAFKV: Forsikrings- og pensionssektorens afkast af investeringer, valutafordelt (2015M01-2021M03)
  DNFPINVL: Forsikrings- og pensionssektorens investeringer, landefordelt (2015M01-2021M03)
  DNFPINVV: Forsikrings- og pensionssektorens investeringer, valutafordelt (2015M01-2021M03)
  DNFPVAL: Forsikrings- og pensionssektorens valutaeksponering og afdækning (2015M01-2021M03)
  Livsforsikringsselskaber
  MPK50: Livsforsikringsselskabernes resultatopgørelse efter indtægt/udgift (2001-2019)
  MPK51: Livsforsikringsselskabernes balance efter aktiv/passiv (2001-2019)
  Skadesforsikringsselskaber
  MPK52: Skadesforsikringsselskabernes resultatopgørelse efter indtægt/udgift (2001-2019)
  MPK53: Skadesforsikringsselskabernes balance efter aktiv/passiv (2001-2019)
  MPK54: Skadesforsikring efter branche og type (AFSLUTTET) (2001-2015)
  Pensionskasser
  MPK49: Pensionskasser efter aktiv/passiv og type (2000-2019)
  MPK55: Den finansielle sektor, hovedtal efter institution og type (2001-2019)