Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Statistikbanken
Log på Hjælp
  Emner
  Befolkning og valg
  Arbejde, indkomst og formue
  Priser og forbrug
  Levevilkår
  Nationalregnskab og offentlige finanser
  Uddannelse og viden
  Erhvervslivets sektorer
  Erhvervslivet på tværs
  Penge og kapitalmarked
  Udenrigsøkonomi
  Kultur og kirke
  Geografi, miljø og energi
  Tværgående
  Log på
  Ny bruger?
  Glemt adgangskode?
  Hjælp

  Opdateres hverdage kl. 8:00
  Klokken er

  Geografi, miljø og energi
  vis som mapper... vis som mapper...
  Areal
  Areal
  ARE207: Areal 1. januar efter område (2007-2021)
  ARE2: Areal fordelt efter område (AFSLUTTET) (1985-2006)
  ARE1: Arealdække efter arealdække og enhed (AFSLUTTET) (1995)
  AREALDK: Areal efter arealdække, område og enhed (2011-2018)
  AREALDK1: Areal efter arealdække, område og enhed (AFSLUTTET) (2011-2016)
  AREALAN1: Arealanvendelse efter branche (19a2-gruppering), område og enhed (2016)
  BY3: Folketal 1. januar efter byområder, landdistrikter og folketal, areal og befolkningstæthed (2017-2021)
  Infrastruktur
  Vejnet
  VEJ11: Vejnet pr 1 januar efter landsdel og vejtype (2007-2020)
  VEJ1: Vejnet pr 1 januar efter område og vejtype (AFSLUTTET) (1990-2007)
  VEJ2: Investeringer i vejnettet efter investeringstype og enhed (1990-2019)
  Jernbanenet
  BANE41: Jernbanenettet pr 1 januar efter banenet og enhed (1990-2020)
  BANE42: Investeringer i jernbanenettet efter investeringstype og enhed (1990-2019)
  Havne
  SKIB101: Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning efter havn og enhed (2007-2020)
  SKIB1: Trafikhavnenes skibsanløb, passagerer og godsomsætning efter havn og enhed (AFSLUTTET) (1990-2006)
  SKIB2: Investeringer i havne efter prisenhed og investeringstype (1992-2018)
  AIS1: Anløbsaktivitet i danske havne (eksperimentel statistik) (2018=100) efter landsdel, sæsonkorrigering og enhed (2017M01-2021M06)
  AISDAG: Daglig antal fragt- og containerskibe (danske AIS-data) (eksperimentel statistik) (2019=100) efter indekstype (2017M01D01-2021M07D25)
  Lufthavne
  FLYV1: Offentlige betjente lufthavne efter lufthavn og banelængde (1997-2020)
  FLYV2: Faste investeringer i lufthavne efter investeringstype og enhed (1992-2018)
  FLYV3: Aktivitet på offentlige betjente lufthavne efter lufthavn og enhed (1990-2020)
  Rørledninger
  ROR1: Rørledningsnettet efter rørledningstype (1981-2019)
  ROR2: Investeringer i rørledningsnettet efter rørledningstype og enhed (1980-2019)
  Miljø og energi
  Råstofindvinding
  RST01: Råstofindvinding (1000 m3) efter område og råstoftype (2006-2020)
  RST: Råstofindvinding (1000 m3) fordelt efter kommune og råstoftype (AFSLUTTET) (1989-2006)
  RST3: Råstoffer indvundet fra havet (1000 m3) efter farvandsområde og råstoftype (1990-2019)
  RST4: Losning af råstoffer indvundet på havbunden (1000 m3) fordelt efter kommune, amter og råstoftype (AFSLUTTET) (1990-2006)
  RST04: Losning af råstoffer fra havet (1000 m3) efter område og råstoftype (2007-2019)
  RST5: Offshore installationer i Nordsøområdet efter sektor (AFSLUTTET) (1993-2000)
  RST9: Indvinding, import og eksport af salt i Danmark efter ind/udførsel (AFSLUTTET) (1990-2001)
  RST6: Emissioner til luft fra faste installationer for den danske Nordsøs efter stoftype (AFSLUTTET) (1993-2001)
  RST7: Udledt olie fra offshore industri til havet i den danske Nordsøsektor efter punktkilde (AFSLUTTET) (1990-2001)
  RST8: Tungmetaller udledt i havet med boremudder i den danske Nordsøsektor efter stoftype (AFSLUTTET) (1992-1999)
  Vand
  Luft
  Miljøkriminalitet
  Flora og fauna
  Affald og jordforurening
  Miljøforhold
  Trafik og miljø
  Industriens energiforbrug
  ENEBR: Industriens energiforbrug efter branche (DB07) (2012-2018)
  ENEGEO: Industriens energiforbrug efter kommune (2012-2018)
  ENETYPE: Industriens energiforbrug efter energitype (2012-2018)
  El- og naturgaspriser
  ENERGI1: Priser på elektricitet for husholdningskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2020H2)
  ENERGI2: Priser på elektricitet for erhvervskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2020H2)
  ENERGI3: Priser på naturgas for husholdningskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2020H2)
  ENERGI4: Priser på naturgas for erhvervskunder efter årsforbrug, prisdefinition og energienhed (2015H1-2020H2)
  Grønt nationalregnskab
  Energi og emissioner
  Energiregnskab
  ENE3H: Bruttoenergiforbrug i GJ efter branche og energitype (1966-2020)
  ENE1HO: Energiregnskab i specifikke enheder (oversigt) efter tilgang og anvendelse og energitype (1966-2020)
  ENE1HT: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) efter tilgang og energitype (1966-2020)
  ENE1HA: Energiregnskab i specifikke enheder (detaljeret) efter anvendelse og energitype (1966-2020)
  ENE2HO: Energiregnskab i GJ (oversigt) efter tilgang og anvendelse og energitype (1966-2020)
  ENE2HT: Energiregnskab i GJ (detaljeret) efter tilgang og energitype (1966-2020)
  ENE2HA: Energiregnskab i GJ (detaljeret) efter anvendelse og energitype (1966-2020)
  SDG07021: Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug (2008-2020)
  ENE4HO: Energiregnskab i værdier. Tilgang og anvendelse af energi, oversigt efter tilgang og anvendelse, enhed og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
  ENE4HT: Energiregnskab i værdier. Tilgang af energi, detaljeret (basis priser) efter tilgang og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
  ENE4HA: Energiregnskab i værdier. Anvendelse af energi, detaljeret efter anvendelse, enhed og energitype (AFSLUTTET) (1966-2016)
  ENE1N: Energiregnskab i mængdeenheder efter branche og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
  ENE2N: Energiregnskab i brændværdi (GJ) efter branche og enhed (AFSLUTTET) (1966-2011)
  ENE3N: Bruttoenergiforbrug i brændværdier (GJ) efter branche og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
  ENE4N: Energiregnskab i værdier efter branche, enhed og type (AFSLUTTET) (1966-2011)
  ENE1: Energiregnskab efter branche, enhed og type (AFSLUTTET) (1966-2009)
  ENE6: Produktion af vedvarende energi (direkte energiindhold, TJ) efter type (AFSLUTTET) (1972-1997)
  ENE7: Danmarks forbrug og produktion af energi efter type og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1986M01-2010M03)
  ENE8: Salg af udvalgte energiprodukter (tons) efter type og mængde/værdi (AFSLUTTET) (1986M01-1999M06)
  MREG7: Bruttoenergiforbrug efter branche og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1990-2006)
  Energimultiplikatorer
  ENE2MU1: Direkte og indirekte energiforbrug efter branche og energitype (1990-2020)
  ENE2MU2: Direkte og indirekte energiforbrug efter endelig anvendelse og energitype (1990-2020)
  ENE2MU3: Forbrug af energi efter branche, energitype og forårsagende endelig anvendelse (1990-2020)
  Emissionsregnskab
  MRU1: Emissionsregnskab efter branche og emissionstype (1990-2019)
  MRO1: Overgangstabel efter overgangsposter og emissionstype (1990-2018)
  MRO2: Overgangstabel (i CO2-ækvivalenter) efter overgangsposter, emissionstype og tid (1990-2018)
  DRIVHUS: Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter) efter branche og emissionstype (1990-2019)
  DRIVHUS2: Drivhusgasregnskab (i CO2-ækvivalenter) efter branche, emissionstype og opgørelsesprincip (1990-2019)
  MREG4: Emissioner til luft efter branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1990-2006)
  MREG5: Emissioner til luft samt energiforbrug efter branche, emission/energiforbrug og enhed (AFSLUTTET) (1990-2008)
  MREG6: Emissioner til luft forårsaget af endelige anvendelser efter forbrugsgruppe, emissionstype og enhed (AFSLUTTET) (1990-2006)
  MREG8: Overgangstabel efter overgangsposter og emissionstype (AFSLUTTET) (1990-2008)
  Emissionsmultiplikatorer
  EMM1MU1: Direkte og indirekte luftemissioner efter branche og emissionstype (1990-2019)
  EMM1MU2: Direkte og indirekte luftemissioner efter endelig anvendelse og emissionstype (1990-2019)
  EMM1MU3: Luftemissioner efter branche, emissionstype og forårsagende endelig anvendelse (1990-2019)
  Vand og spildevand
  Vandindvinding og vandforbrug
  VANDIND: Indvinding af vand efter område, vandtype og indvindingskategori (1989-2019)
  VANDRG1: Indvinding af vand (Fysiske vandregnskab) efter branche og vandtype (2010-2019)
  VANDRG2: Forbrug af vand (Fysiske vandregnskab) efter branche og vandtype (2010-2019)
  VANDRG3: Forbrug af vand (Monetært vandregnskab) efter branche og enhed (2010-2019)
  VANDRG01: Indvinding og forbrug (Vandregnskab) efter branche, vandtype og opgørelse (AFSLUTTET) (2010-2014)
  VANDRG03: Udgifter til vand og spildevand (Vandregnskab) efter branche og udgiftstype (AFSLUTTET) (2010-2014)
  MREG4V: Branchernes endelige vandforbrug fordelt på forårsagende endelige anvendelser (AFSLUTTET) (1995-2005)
  MREG5V: Endeligt forbrug af vand samt vandintensitet fordelt på brancher og husholdninger (AFSLUTTET) (1995-2005)
  MREG6V: Endeligt vandforbrug på endelige anvendelser efter forbrugsgruppe og enhed (AFSLUTTET) (1995-2005)
  MREG7V: Endeligt vandforbrug efter branche og forårsagende endelig anvendelse (AFSLUTTET) (1995-2005)
  Vandforbrugsmultiplikatorer
  VAND2MU1: Direkte og indirekte vandforbrug efter branche og vandtype (2010-2019)
  VAND2MU2: Direkte og indirekte vandforbrug efter endelig anvendelse og vandtype (2010-2019)
  VAND2MU3: Vandforbrug efter branche, vandtype og forårsagende endelig anvendelse (2010-2019)
  Spildevand
  VANDUD: Spildevandsudledning efter område, udledning og anlægstype (2010-2019)
  VANDRG4: Udledning af spildevand (Fysiske vandregnskab) efter branche og udledning (2010-2019)
  VANDRG5: Udledning af spildevand (Monetært vandregnskab) efter branche og enhed (2010-2019)
  VANDRG02: Spildevandsudledning (Vandregnskab) efter branche (AFSLUTTET) (2010-2014)
  Spildevandsmultiplikatorer
  VAND4MU1: Direkte og indirekte spildevandsudledning efter branche og recipient (2010-2019)
  VAND4MU2: Direkte og indirekte spildevandsudledning efter endelig anvendelse og recipient (2010-2019)
  VAND4MU3: Spildevandsudledning efter branche, recipient og forårsagende endelig anvendelse (2010-2019)
  Materialer og affald
  Materialestrømsregnskab (EW-MFA)
  MRM2: Materialestrømsregnskab efter materialetype og indikator (1993-2019)
  MFA2: Materialestrømsregnskab efter produkttype og indikator (AFSLUTTET) (1993-2008)
  RME1: Materialestrømme opgjort i råstofækvivalenter efter råstoftype og indikator (2008-2018)
  RME2: Råstofækvivalenter efter råstoftype, im- og eksport og varer og tjenester (2008-2018)
  Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)
  DMR1T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (25 materialetyper, 22 tilgangskategorier) (2016)
  DMR1O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (25 materialetyper, 14 kategorier) (2016)
  DMR1A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (25 materialetyper, 22 anvendelseskategorier) (2016)
  DMR2O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (57 materialetyper, 16 kategorier) (2016)
  DMR2T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (57 materialetyper, 29 tilgangskategorier) (2016)
  DMR2A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (57 materialetyper, 29 anvendelseskategorier) (2016)
  DMR3T: Tilgang af naturressourcer, varer og affald (182 materialetyper, 76 tilgangskategorier) (2016)
  DMR3O: Detaljeret materialestrømsregnskab, oversigt (182 materialetyper, 16 kategorier) (2016)
  DMR3A: Anvendelse af naturressourcer, varer og affald (182 materialetyper, 76 anvendelseskategorier) (2016)
  Affaldsregnskab
  AFFALD: Affaldsproduktion efter branche, behandlingsform og affaldsfraktion (2011-2019)
  AFFALD01: Affaldsproduktion efter branche og affaldsfraktion (2011-2019)
  AFFALD02: Affaldsproduktion efter branche og behandlingsform (2011-2019)
  AFFALD03: Affaldsproduktion efter branche og farlighed (2011-2019)
  AFFALD04: Im- og eksport af affald efter affaldsfraktion, behandlingsform og im- og eksport (2011-2019)
  Affaldsmultiplikatorer
  AFF1MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og fraktion (2011-2019)
  AFF1MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og fraktion (2011-2019)
  AFF1MU3: Affaldsproduktion efter branche, fraktion og forårsagende endelig anvendelse (2011-2019)
  AFF2MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og behandlingsform (2011-2019)
  AFF2MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og behandlingsform (2011-2019)
  AFF2MU3: Affaldsproduktion efter branche, behandlingsform og forårsagende endelig anvendelse (2011-2019)
  AFF3MU1: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter branche og farlighed (2011-2019)
  AFF3MU2: Direkte og indirekte affaldsproduktion efter endelig anvendelse og farlighed (2011-2019)
  AFF3MU3: Affaldsproduktion efter branche, farlighed og forårsagende endelig anvendelse (2011-2019)
  Grøn økonomi
  Produktion af grønne varer og tjenester
  GRON1: Grønne varer og tjenester efter miljøformål, branche og enhed (2012-2019)
  GRON2: Grønne varer og tjenester efter branche (DB07), miljøformål og enhed (2012-2019)
  Offentlig miljøbeskyttelse
  MREG22: Offentlig miljøbeskyttelse efter miljøformål, udgifter/indtægter og sektor (1995-2020)
  MREG3: Udgifter på vandforsyning, spildevand og affald (AFSLUTTET) (1992-2004)
  Industriens miljøbeskyttelsesudgifter
  MBU: Industriens miljøbeskyttelsesudgifter efter branche (DB07) og miljøformål (2014-2019)
  Grønne afgifter
  MREG21: Grønne afgifter efter miljøkategori (1995-2020)
  MRS1: Grønne afgifter efter branche og miljøkategori (1995-2020)
  MREG4T: Miljørelaterede skatter og subsidier fordelt på brancher og endelige anvendelser (AFSLUTTET) (1997-2008)
  MREG2S: Miljørelaterede skatter efter miljørelateret kategori (AFSLUTTET) (1991-2008)
  Miljøstøtte
  MMS1: Miljøstøtte efter miljøkategori (1995-2020)
  MMS2: Miljøstøtte efter miljøformål (1995-2020)
  MMS3: Miljøstøtte efter branche og overordnet miljøkategori (1995-2020)
  Ressourceproduktivitet (materialer, affald og energi)
  RP01: Ressourceproduktivitet efter indikator, branche og produkt (AFSLUTTET) (2005-2019)
  RP02: Bruttoværditilvækst pr. forbrug i produktionen efter branche og forarbejdningsgrad (AFSLUTTET) (2005-2019)
  RP03: Industriens køb af varer (pct. af omsætningen) efter branche (DB07) og forarbejdningsgrad (AFSLUTTET) (2001-2018)
  RP04: Ressourceproduktivitet efter branche (DB07 127-grp) og enhed (AFSLUTTET) (2002-2015)
  RP05: Omkostninger efter omkostningselement, branche og prisenhed (AFSLUTTET) (2005-2019)
  RP06: Intensiteter for energi og affald efter indikator og branche (AFSLUTTET) (2005-2019)
  RP07: Behandling af affald efter behandlingsform og branche (AFSLUTTET) (2011-2012)
  Naturressourcer
  Arealer og jord
  AREALDK: Areal efter arealdække, område og enhed (2011-2018)
  AREALDK1: Areal efter arealdække, område og enhed (AFSLUTTET) (2011-2016)
  AREALAN1: Arealanvendelse efter branche (19a2-gruppering), område og enhed (2016)
  Olie og naturgas i Nordsøen
  VOGRG: Værdien af olie og naturgas efter balanceposter (2009-2020)
  OLIERG: Fysisk balance for oliereserverne efter balanceposter (1990-2020)
  GASRG: Fysisk balance for naturgasreserverne efter balanceposter (1990-2020)
  MREG26: Fysisk balance for oliereserverne efter balanceposter (AFSLUTTET) (1990-2008)
  MREG27: Fysisk balance for naturgasreserverne efter balanceposter (AFSLUTTET) (1990-2008)
  MREG29: Værdien af olie og naturgas efter balanceposter (AFSLUTTET) (1991-2008)
  Fisk og skaldyr
  FISK11: Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (fysisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2020)
  FISK33: Fritlevende fisk og skaldyr (fysisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2020)
  FISK22: Fisk og skaldyr i dam- og havbrug (økonomisk balance) efter balanceposter og fiske- og skaldyrsarter (2010-2020)
  Skov
  SKOVRG01: Vedmasse (fysisk balance) efter balanceposter, træsort og region (1990-2020)
  SKOVRG02: Vedmasse (økonomisk balance) efter balanceposter, træsort og region (1990-2020)
  SKOVRG03: Skovareal (Kyoto) (fysisk balance) efter balanceposter og region (1990-2020)